Category Search
  • Tag/Control

内参抗体

适用范围名称?#32959;?#37327;抗体类型货号应用
胞浆或全细胞 GAPDH 36 kDa 鼠单抗 60004-1-Ig WB, IF, FC, IP, IHC
兔多抗 10494-1-AP IHC, WB, IP, IF, FC
β-Actin 42 kDa 鼠单抗 66009-1-Ig IHC, WB, FC, IP, IF
兔多抗 20536-1-AP IF, WB, IHC
α-Tubulin 50-55 kDa 鼠单抗 66031-1-Ig IHC, FC, IP, WB, IF
兔多抗 11224-1-AP WB, IP, IHC, FC, IF
兔多抗 14555-1-AP IHC, IF, WB
β-Tubulin 50-55 kDa 鼠单抗 66240-1-Ig WB, IHC, IF, IP
兔多抗 10068-1-AP WB, IHC, IF, IP
兔多抗 10094-1-AP WB, IF, IP, IHC, FC
Vinculin 117 kDa 鼠单抗 66305-1-Ig WB, IF, IHC, FC
细胞?#22235;?/td> Lamin A/C 65-75 kDa 兔多抗 10298-1-AP IP, FC, WB, IF
Lamin B1 66-72 kDa 鼠单抗 66095-1-Ig WB, FC, IP, IF
兔多抗 12987-1-AP IHC, IP, WB, FC, IF
细胞核 TBP 33-43 kDa* 鼠单抗 66166-1-Ig WB, IP, IHC, IF
兔多抗 22006-1-AP WB, IP
PCNA 36 kDa 鼠单抗 60097-1-Ig IHC, FC, IP, WB, IF
兔多抗 10205-2-AP IF, IP, WB, FC, IHC
Histone-H3 15-17 kDa 兔多抗 17168-1-AP WB, IHC, IF
YY1 65-70 kDa 鼠单抗 66281-1-Ig IP, WB, IF, IHC
兔多抗 22156-1-AP WB, IP
膜蛋白 ATP1A1 97-110 kDa 兔多抗 14418-1-AP IP, IHC, WB
兔多抗 55187-1-AP WB, IHC, FC, IF
线粒体 VDAC1/Porin 31-37 kDa 鼠单抗 66345-1-Ig WB, IHC
兔多抗 10866-1-AP WB, IHC, IP, IF
兔多抗 55259-1-AP WB, IHC, FC, IP
COX4I1 17-20 kDa 鼠单抗 66110-1-Ig WB, IHC, IF, FC
兔多抗 11242-1-AP WB, IF, IP, FC, IHC
COX4I2 17-20 kDa 兔多抗 11463-1-AP WB, IHC, IF, IP
细胞增殖 BrdU 鼠单抗 66241-1-Ig IHC, IF
全血/血浆/血清 Transferrin 77 kDa 鼠单抗 66171-1-Ig IHC, WB
兔多抗 17435-1-AP WB, IHC
Albumin 66 kDa 鼠单抗 66171-1-Ig WB, IP, IHC, IF
兔多抗 16475-1-AP WB, IP, IHC, IF
*TBP在人类是37-43 kDa,在小鼠和大鼠中是33-36 kDa

标签抗体

名称抗体类型货号应用
6*His, His-tag 鼠单抗 66005-1-Ig WB, IP, IF
兔多抗 10001-0-AP WB
Flag tag 鼠单抗 66008-2-Ig WB, IP, IF
兔多抗 20543-1-AP WB, IF
GFP tag 鼠单抗 66002-1-Ig WB, IP, IF
兔多抗 50430-2-AP WB, IP, IF
GST tag 鼠单抗 66001-2-Ig WB, IP
兔多抗 10000-0-AP WB
HA tag 鼠单抗 66006-1-Ig IP, WB, IF
兔多抗 51064-2-AP WB, IP, IF
MYC tag 鼠单抗 60003-2-Ig WB, IP, IF
兔多抗 16286-1-AP WB, IP, IF
V5 tag 鼠单抗 66007-1-Ig WB, IP
兔多抗 14440-1-AP WB, IP
S1 tag 鼠单抗 66165-1-Ig WB
MBP tag 鼠单抗 66003-1-Ig WB, IP, IF
兔多抗 15089-1-AP WB

标记内参/标签抗体

类别鼠单抗名称货号应用
HRP标记内参抗体 HRP-anti GAPDH HRP-60004 WB
HRP-anti β-Actin HRP-66009 WB
HRP-anti α-Tubulin HRP-66031 WB
HRP标记标签抗体 HRP-anti 6*His, His-tag HRP-66005 WB
HRP-anti GFP tag HRP-66002 WB
HRP-anti GST tag HRP-66001 WB
HRP-anti Flag tag HRP-66008 WB
荧光标记内参抗体 CoraLite594-Conjugated Beta Actin CL594-66009 IF
CoraLite488-Conjugated Beta Actin CL488-66009 IF, FC
CoraLite594-Conjugated Alpha Tubulin CL594-66031 IF
CoraLite488-Conjugated Alpha Tubulin CL488-66031 IF

同型对照抗体

名称货号应用
Mouse IgG1 isotype control 66360-1-Ig WB

Back
to top
辽宁福彩35选7走势图大星
36策略配资 足球比分直播 银行怎么给私募基金配资 福建快三 股票融资融券的门槛 浦发银行股票 黑龙江时时彩 超级大乐透 沪市大盘600001 快速时时彩 原版澳门足球指数 青海快三 五粮液股票行情k线图 重庆幸运农场 股票配资顶牛是什么 腾讯分分彩